پک 30 عددی پد قهوه اسپرسو

قیمت اصلی 840,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.

پک 10 عددی پد قهوه اسپرسو

قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.

پک پنج عددی پد قهوه اسپرسو

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.