سوالات متداول

در این بخش پاسخ به سوالاتی انجام میشود که در بازه زمانی چند سال گذشته بیشترین امار فراوانی تکرار را دارند وبا این کار قریب به نود درصد سوالات شما به پاسخ ختم خواهد شد.

رسوب زدایی

 آیا میتوان با سرکه میتوان رسوب زدائی کرد؟

بهترین شکل رسوب زدائی استفاده از محلول مخصوص رسوب زدای دستگاه های اسپرسو ساز می باشد. نگارنده توصیه اکید بر استفاده از محلول رسوب زدای ننجون دارد.

2-برای اینکه دستگاه کمتر رسوب بگیرد از چه ابی استفاده کنیم؟

برای اینکه دستگاه اسپرسو ساز شما رسوب کمتری بگیرد و در واقع طول عمر بیشتری داشته باشد الزاما فقط و فقط از اب تصفیه شده چند مرحله ای استفاده کنید

3-اگر اب تصفیه در اختیار نداشته باشیم از چه ابی برای اسپرسو ساز استفاده کنیم؟

اب تصفویه یخچال یا از اب معدنی های با TDS کمتر از 100 همچنین اب جوشیده سرد شده استراحت کرده میتوانند جایگزین موقتی اب مصرفی اسپرسو ساز شما باشند.

مشخصات فروشگاه:

1-آدرس شما کجاست؟

تهران یوسف آباد خیابان اسد آبادی بالاتر از کوچه 51 کوچه رز مجتمع تجاری زر طبقه زیر هم کف  قهوه فروشی ننجون

اداب نوشیدن قهوه:

1-چرا وقتی با معده خالی قهوه می نوشم دچار معده درد می شوم؟

نوشیدن قهوه با معده خالی هرگز توصیه نمی شوداین امر باعث اسیب به جداره های معده می شود برای همین بهتر است قهوه را با معده خالی نوش جان نکنید.

2-بهترین زمان های نوشیدن قهوه چه ساعاتی است؟

بصورت تجربی و با توجه به مقالات علمی بهترین زمان مصرف قهوه یک ساعت پس از صبحانه و یک ساعت و نیم پس از نهار می باشد توصیه اکید میشود که از مغرب تا صبح روز بعد کافئین ارد بدن نشود .

استفاده صحیح از اسپرسو ساز

1-چرا دستگاه من قهوه داغی نمی دهد؟

بهتر است قبل از عصاره گیری ابتدا با پرتا فیلتر خالی داخل فنجان مورد نظر یک یا دو شات اب از دستگاه بگیریم و سپس اقدام به عصاره گیری نماییم این موضوع باعث می شود پرتا فیلتر، بسکت و همچنین فنجان به دمای بالایی رسیده باشند و موجب خنک شدن سریع اسپرسوی عصاره گیری شده نشوند.

2-دستگاه اسپرسو ساز من نیمه صنعتی می باشد اما عصاره خوبی نمی دهد؟

اندازه اسیاب قهوه برای دستگاه های با پرتا فیلتر 58 و اصطلاحا نیمه صنعتی با دستگاه های با پرتا فیلتر 51 و اصطلاحا خانگی متفاوت است بهتر است از پود اسپرسوی صنعتی ننجون استفاده کنید.

موکاپات

1- ایا در موکاپات نیز از تمپر استفاده می شود؟

به علت اینکه پودر اسپرسوی داخل بسکت موکاپات بقدری جزئی اجازه فشرده شدن دارد در موکاپات از تمپر استفاده نمی کنیم 

تذکر:

فشرده شدن پودر اسپرسو داخل بسکت موکاپات می تواند باعث انفجار ان گردد

توصیه: 

برای رسیدن به فشار استاندارد در موکاپات بهتر است بجای فشردن پودر اسپرسو از فیلتر های موکاپات ننجون استفاده نماییم 

1-